Política de Privacitat

índex

1. Identificació i dades de contacte del Responsable del tractament. 2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat. 3. Informació necessària i actualitzada. 4. Exercici dels teus drets. 5. Informació detallada dels tractaments realitzats per servei. 5.1. Registre d’usuari. 5.2. Perfilatge i comunicacions comercials. 5.3. Reclamacions, consultes i sol·licituds d’informació. 6. Seguretat. 7. Confidencialitat. 8. Menors. 9. Actualització de la política de privacitat.

1.- Identificació i dades de contacte del Responsable del tractament.

Els dades personals que facilitis a través d’aquest Servei (pàgina web o app), són responsabilitat de Hiperlocals Comunicació, S.L. amb domicili a Calle Pau Claris, 102 – P. 2, Barcelona, 08009, amb CIF B04978755 (d’ara endavant, “la Societat” o “Hiperlocals” indistintament). En aquesta Política es facilita la informació sobre l’ús de les dades personals que realitzarà el Responsable i sobre els drets que assisteixen a l’Usuari en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacta amb la Societat a l’adreça corresponent que trobaràs aquí [Enllaç correu electrònic], o al correu electrònic hiperlocals@editorialon.es.

2.- Informació general: descripció de la informació continguda en la Política de privacitat.

En aquesta Política de privacitat se t’informarà sobre:
 • Les finalitats del tractament de les teves dades personals, és a dir, el motiu pel qual el Responsable tracta les teves dades personals.
 • Les bases legals que permeten, legitimen i justifiquen el tractament de dades per part del Responsable per a cadascuna de les finalitats indicades.
 • La possible comunicació de les teves dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. A aquests efectes, t’informem que no cedim les teves dades personals a tercers llevat quan existeixi una obligació legal (Hisenda Pública, Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat,…) o expressament ho indiquem a l’apartat 5. D’altra banda, podran tenir accés a les teves dades personals els encarregats del tractament de la Societat, és a dir, els prestadors de serveis que per al desenvolupament de les seves funcions hagin de tenir accés a les teves dades personals. Aquests prestadors de serveis, amb caràcter general, es dediquen als sectors de la tecnologia i els serveis (analítics, de geolocalització, missatgeria, call center, etc.). T’informem que pots sol·licitar més detall respecte dels destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l’adreça corresponent que apareix aquí [enllaç Avís Legal], indicant el tractament concret sobre els destinataris dels quals vols informació.
 • L’existència, si s’escau, de potencials transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu.
 • El termini de conservació de les dades que ens facilitis. A aquests efectes, t’informem que conservarem les teves dades personals durant el termini necessari per dur a terme el tractament de les dades o fins que exerceixis els teus drets per a posar fi al tractament. A més, t’informem que, un cop superat aquest termini, les teves dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini la normativa que resulti d’aplicació en cada cas.

3.- Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats amb un asterisc (*) en els formularis que se’t facilitin seran d’obligada compliment, de tal manera que l’omissió d’un d’ells podria comportar la impossibilitat que se’t puguin facilitar els serveis sol·licitats. Hauràs de proporcionar informació verídica, quedant prohibit l’ús d’alias o mitjans per ocultar la teva identitat, amb excepció dels casos en què el mateix formulari et demani de manera expressa la creació d’un nom d’usuari, nick o alias. No podràs, a l’hora de crear noms d’usuari o claus d’accés, o de facilitar qualsevol dada que se’t pugui demanar en els diferents formularis existents, triar expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, ròtuls d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms o pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la seva utilització no estiguis autoritzat, i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i les bones costums generalment acceptades. És indispensable que guardis en tot moment els números de referència, contrasenyes i codis d’accés que creïs o et siguin proporcionats. Seràs l’únic responsable en cas d’ús, autoritzat o no, del teu compte personal, i en aquest sentit et compromets a fer un ús diligent d’aquesta informació, a no posar-la a disposició de tercers, i a comunicar-ne la pèrdua o el robatori. Per tal que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a la Societat, a la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les teves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a l’adreça corresponent que figura aquí [enllaç]. A més, podràs actualitzar les teves dades personals a través del teu àrea privada en el Servei si estàs registrat amb usuari i contrasenya. Així mateix, en fer “click” al botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els esmentats formularis, declares que la informació i les dades que en ells has facilitat són exactes, veraces i actualitzades.

4.- Exercici dels teus drets

T’informem que podràs exercir els següents drets:
 1. Dret d’accés a les teves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament realitzades amb elles;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. Dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible;
 4. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan la exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en què cas, podrem conservar les dades conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’interès legítim o el compliment d’una missió d’interès públic. El Responsable deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el teu consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat al Responsable.
Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta de les següents formes:
 • Dirigint un correu electrònic a l’adreça corresponent que figura aquí [Enllaç correu], indicant el dret que desitges exercir i les teves dades identificatives.
 • Dirigint una sol·licitud escrita a l’adreça postal corresponent que figura aquí indicant el dret que desitges exercir i les teves dades identificatives.
 • En el teu cas, des del teu àrea privada en el Servei, accedint a la secció de baixa, podràs donar-te de baixa de tots els enviaments de comunicacions comercials prèviament acceptats.
 • En el cas de les Apps, et recomanem que modifiquis les teves preferències de geolocalització des de la configuració de l’App.
 • D’altra banda, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.

5.- Informació detallada dels tractaments realitzats per servei

5.1. Registre d’usuari
En registrar-te com a usuari, entraràs en un Club responsabilitat del Responsable les principals avantatges (amb els seus tractaments associats) són els següents:
 • Comentaris a notícies
 • Recepció de Butlletins de Notícies i Nesletters d’interès
Base legal: Gestió de la relació contractual: gestió del registre com a usuari que ens hagis sol·licitat. Destinataris: No es cediran les teves dades personals a cap tercer, llevat quan facis ús de funcions que, per la seva naturalesa, impliquin una publicació de les teves dades (p.e. publicacions en fòrums o comentaris a notícies) o es disposi expressament en les bases legals dels concursos en què participis. Transferències internacionals:  Es podran realitzar transferències internacionals de les teves dades personals a prestadors de serveis del Responsable. Aquests prestadors poden estar ubicats en estats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Quan no s’hagi declarat que comptin amb un nivell de protecció equivalent al europeu, el Responsable exigirà al destinatari les corresponents garanties adequades de protecció de dades, tals com la signatura de clàusules contractuals tipus o l’adhesió a codis de conducta o altres marcs reconeguts per la Unió Europea. Termini de conservació: Durant la relació contractual.
5.2. Perfilatge i comunicacions comercials
En funció de les teves preferències sobre comunicacions comercials, el Responsable t’enviarà les següents comunicacions: -Informació comercial, ja sigui genèrica o d’acord amb les teves preferències i/o perfil sociodemogràfic, sobre productes, serveis, promocions, enquestes o esdeveniments, propis de la Societat, relatius al sector de l’editorial, la cultura, el lleure i la informació local. Base legal: Consentiment de l’interessat. Destinataris: No es cediran les teves dades personals a cap tercer, llevat quan facis ús de funcions que, per la seva naturalesa, impliquin una publicació de les teves dades (p.e. publicacions en fòrums o comentaris a notícies) o es disposi expressament en les bases legals dels concursos en què participis. Transferències internacionals:  Es podran realitzar transferències internacionals de les teves dades personals a prestadors de serveis del Responsable. Aquests prestadors poden estar ubicats en estats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Quan no s’hagi declarat que comptin amb un nivell de protecció equivalent al europeu, el Responsable exigirà al destinatari les corresponents garanties adequades de protecció de dades, tals com la signatura de clàusules contractuals tipus o l’adhesió a codis de conducta o altres marcs reconeguts per la Unió Europea. Termini de conservació: Durant la relació contractual.
5.3. Reclamacions, consultes i sol·licituds d’informació
Si fas ús dels formularis de contacte existents al Servei o ens envies un correu electrònic, tractarem les teves dades per a la gestió de les teves sol·licituds, consultes o reclamacions. Base legal: Consentiment de l’interessat. Destinataris: No es cediran les teves dades personals a cap tercer, llevat quan facis ús de funcions que, per la seva naturalesa, impliquin una publicació de les teves dades (p.e. publicacions en fòrums o comentaris a notícies) o es disposi expressament en les bases legals dels concursos en què participis. Transferències internacionals:  Es podran realitzar transferències internacionals de les teves dades personals a prestadors de serveis del Responsable. Aquests prestadors poden estar ubicats en estats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Quan no s’hagi declarat que comptin amb un nivell de protecció equivalent al europeu, el Responsable exigirà al destinatari les corresponents garanties adequades de protecció de dades, tals com la signatura de clàusules contractuals tipus o l’adhesió a codis de conducta o altres marcs reconeguts per la Unió Europea. Termini de conservació: Durant el temps necessari per a donar resposta a la teva sol·licitud.

6.- Seguretat

En el tractament de les teves dades personals aplicarem les mesures de seguretat tècnica i organitzatives adequades per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent de sistemes i serveis de tractament, tals com l’anonimització, xifrat (cifra), sistemes d’accés restringit, sistemes de còpies de seguretat, etc. Mantenim els nivells de seguretat de protecció de dades personals segons l’RGPD. A més, garantim que tots els processadors de dades que intervinguin en el tractament de les teves dades personals ho fan amb el compromís d’aplicar les mesures de seguretat tècnica i organitzatives necessàries. Així mateix, t’informem que complem aquests estàndards de seguretat amb mesures de protecció addicionals, com ara la detecció de virus, el programari antivirus actualitzat, cortafocs, protecció contra atacs de denegació de servei distribuït, o protecció contra accions d’atac automàtic a l’entorn de desenvolupament, entre d’altres.

7.- Confidencialitat

T’informem que tractarem amb la màxima confidencialitat totes les dades personals a les quals tinguem accés i que són necessàries per prestar els nostres serveis, mantenint-ne el secret i garantint-ne la seguretat, i adoptarem les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es poden realitzar auditories per verificar l’efectiva implementació de les mesures de seguretat. T’informem que complem aquests estàndards de seguretat amb mesures de protecció addicionals, com ara la detecció de virus, el programari antivirus actualitzat, cortafocs, protecció contra atacs de denegació de servei distribuït, o protecció contra accions d’atac automàtic a l’entorn de desenvolupament, entre d’altres.

8.- Menors

No està permès el registre d’usuaris menors de 14 anys, llevat que comptin amb l’autorització expressa dels seus pares o tutors. Si estàs registrat com a usuari i et descobrim que tens menys de catorze anys, procedirem a la teva eliminació immediata com a usuari registrat. Les persones que estiguin registrades com a menors d’edat hauran d’obtenir permís de la seva mare, pare o tutor abans d’accedir a les seccions del lloc web, serveis, productes i continguts i, en general, qualsevol activitat que requereixi la comunicació de dades personals. No obstant això, no es prendrà cap mesura per verificar l’exactitud de les dades personals proporcionades, de manera que Hiperlocals no serà responsable si, en realitat, un menor hagués proporcionat les seves dades personals sense el consentiment dels seus pares o tutors. Les xarxes socials poden constituir una altra via d’interacció i de recollida de dades personals, per la qual cosa recomanem als pares que revisin i supervisin regularment l’ús que els menors fan de les seves pàgines web i comptes en xarxes socials per garantir una major protecció de la privacitat dels seus fills.

9.- Actualització de la política de privacitat

El Responsable es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, el Responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica. La vigent política de privacitat serà sempre visible a la pàgina d’inici del lloc web, en un enllaç convenientament destacat. Així mateix, t’informarem de qualsevol canvi a través dels mitjans de comunicació habituals que fem servir per a comunicar-nos amb tu, com correus electrònics o missatges al teu telèfon mòbil quan això sigui possible. En cas que la Societat s’adreci a tu per recollir noves dades personals, et proporcionarà informació clara i transparent sobre el responsable del tractament, la finalitat del tractament, les bases legals, la possible comunicació de dades a tercers, la transferència internacional de dades, el termini de conservació i els teus drets. Per qualsevol qüestió addicional sobre el tractament de les teves dades personals, si us plau, contacta amb el Responsable a l’adreça de correu electrònic hiperlocals@editorialon.es.